D O N O R R E G I S T R A T I E

 

Donorregistratie, jullie kennen het vast photo gooi jezelf niet weg_zpsmjh8yele.png allemaal.

Helaas heeft een héle kleine minderheid van jullie al effectief het donorregistratieformulier ondertekend op het gemeentehuis.

Nu hoor ik jullie al denken ‘in België zijn we toch automatisch donor’. Het is helaas wat complexer dan dat, want als je komt te overlijden en je komt in aanmerking om orgaandonor te zijn, dan moeten de artsen je familieleden om raad vragen.

‘Wat zou de persoon in kwestie zelf gewild hebben’ is de vraag dan. Omdat orgaandonatie snel moet gaan komt deze vraag heel snel na het overlijden van de geliefde en de dag van vandaag weigert nog steeds meer dan 30 % van de nabestaanden om de organen af te staan.

Het is ook te begrijpen, doordat de persoon in kwestie aan de machines ligt, gaat de ademhaling door, heeft de persoon een normale lichaamstemperatuur en klopt het hart nog door de machines uiteraard. Op dat moment hebben er drie onafhankelijke artsen de persoon onderzocht en de hersendood bevestigd. Hierbij wil ik nog even melden dat artsen eerst ALLES gaan doen wat in hun macht ligt om de persoon in kwestie te redden dat is hun taak, echter wanneer de hersendood onomkeerbaar is kunnen de organen gebruikt worden voor transplantatie.
Het is dus eenvoudig, laat je registreren bij leven en je kan je keuze zelf vast leggen. Vanaf 16 jaar kan je zelf naar het gemeentehuis, ben je jonger, moeten je ouders even mee. Het is zo dat u uw keuze iedere moment weer kan veranderen, maar dat artsen en nabestaanden uw keuze moeten respecteren.

Hoe kan u zich laten registreren?

Dit is eenvoudig! Als u eens naar het gemeentehuis moet voor een nieuw paspoort of een andere formaliteit, dan kan u het donorformulier aanvragen op de dienst bevolking. U moet dan uw gegevens noteren en aanvinken welke van de opties u wenst, positieve registratie, negatieve registratie of een wijziging doen als u uw eerdere keuze wilt veranderen. Het kost u niets, zelfs amper tijd!

Nadien krijgt u een documentje mee waarop uw keuze bevestigd staat. U mag dit gewoon mee naar huis nemen en hoeft dit niet overal mee te nemen, want uw keuze staat geregistreerd bij uw rijksregisternummer. De transplantcoördinator -hij regelt de orgaandonatie van begin tot einde- is de enige persoon die deze gegevens (en geen andere) kan nakijken bij een overlijden.

 

Je kan het donor-registratie-formulier hier downloaden, even afprinten en ondertekenen. Je moet het dan nog enkel afgeven op je gemeentehuis.

Je kan ook rechtstreeks naar het gemeentehuis gaan en daar het document aanvragen op de dienst bevolking.

Wat u nog moet weten:

De kans dat u ooit een orgaan zal donoren is 8 maal KLEINER dan dat u ooit zelf een orgaan nodig zal hebben.

Met organen alleen kan je maar liefst 8 mensen een nieuw leven schenken, we spreken dan van het hart, 2 nieren, longen, lever (deze kan ook gedeeld worden), dundarm, pancreas.

Ieder jaar overlijden er nog een 100-tal patiënten (+/- 2 per week) op de wachtlijst omdat er te weinig donoren zijn.