L O N G T R A N S P L A N T A T I E

 

Ik ben tweemaal getransplanteerd, tweemaal twee nieuwe longen. Een hele boterham, maar niet onmogelijk. Met mijn eerste paar longen ging ik studeren, met mijn tweede paar longen run ik een vzw die orgaandonatie promoot, maak ik omtrent dit thema ook websites en sport ik volop elke dag opnieuw. Mijn beide transplantaties hebben mij zoveel nieuwe mogelijkheden gegeven, zoveel nieuwe dingen leren kennen en vooral zoveel meer laten genieten van nieuwe dingen, klein en groot.

U kan hier op de website mijn twee persoonlijke verhalen omtrent de longtransplantaties lezen. Het ging niet over rozen, ondanks een moeilijke start ben ik er helemaal gekomen. Als eerste in België onderging ik met succes een tweede dubbelzijdige longtransplantatie (of een re-transplantatie).

 

Wat is een transplantatie?

Transplantatie betekent letterlijk het overplaatsen van weefsel of organen. De term ‘implantatie’ betekent het daadwerkelijk inbrengen van het donororgaan of -weefsel in de ontvangende patiënt. Je kan verschillende organen transplantatie, zoals bv het hart, de longen, nieren, lever, pancreas, …

Wat longtransplantatie betreft zijn er meerdere mogelijkheden, je kan zo een enkelzijdige longtransplantatie ondergaan, dat wil zeggen dat er één long van een donor getransplanteerd wordt bij een ontvanger. Bij de dubbelzijdige longtransplantatie krijg je twee longen van een donor ingepland. Je kan ook een gecombineerde transplantatie ondergaan, dat wil zeggen longen met een ander orgaan, bv het hart of een nier.

Het kan iedereen overkomen

Een nieuw orgaan nodig hebben, kan eigenlijk iedereen overkomen. Ernstige orgaanschade waardoor een transplantatie nodig wordt, kan verschillende oorzaken hebben. Diabetes of suikerziekte kan leiden tot ernstige nierschade. Deze patiënten kan men helpen met een nier- en eventueel pancreastransplantatie. Hepatitis C is een soort leverontsteking die via het bloed kan worden doorgegeven. Het is één van de belangrijkste oorzaken voor de nood aan een nieuwe lever. Mucovisidose is een erfelijke en dodelijke aandoening van de luchtwegen. Een intensieve behandeling kan de symptomen verlichten, maar een longtransplantatie biedt soms betere overlevingskansen. Een hoge bloeddruk of een ernstig hartinfarct kan leiden tot onherstelbare schade aan het hart waardoor een harttransplantatie de enige oplossing is.

Wachtlijst

De wachttijd voor een orgaan hangt af van patiënt tot patiënt, rekening houdend met bovenstaande factoren, maar ook rekening houdend met welk orgaan je nodig hebt. De wachtlijst is dus geen chronologische lijst. Het kan gebeuren dat iemand die na jou op de lijst komt, voor jou wordt getransplanteerd. Wanneer een van de instellingen, aangesloten bij Eurotransplant, een mogelijke donor heeft, gaat die onmiddellijk de wachtlijst af op zoek naar de meest geschikte ontvanger. Hierbij houdt men vooral rekening met de lengte en het gewicht (om de longen te doen passen), de bloedgroep (om afstoting te vermijden), de dringendheid (als een van de mensen op de wachtlijst in kritieke toestand verkeert, krijgt hij voorrang) en pas dan met de volgorde van inschrijving. De duur van de wachttijd is zeer uiteenlopend. In extreme gevallen kan hij variëren van enkele uren tot twee jaar. De gemiddelde wachttijd bedraagt ongeveer 8 maanden.

Toewijzen van organen

In de Wet op de orgaandonatie staat hoe het orgaancentrum een ontvanger mag aanwijzen voor een beschikbaar gekomen donororgaan of donorweefsel. De selectie moet plaatsvinden op basis van vastgestelde medische criteria. Het zoeken naar een zo groot mogelijke overeenkomst wordt ‘matchen’ genoemd. De selectie mag uitsluitend plaatsvinden op basis van een aantal vastgestelde medische criteria, dit zijn de belangrijkste kenmerken :

– overeenkomst in bloedgroep tussen de donor en de ontvanger
– overeenkomst in weefselkenmerken van de donor en de ontvanger
– lengte en gewicht van de donor en de ontvanger. Dit geldt bij transplantatie van een hart, longen en lever
– medische urgentie als er 2 “gelijkwaardige” patiënten op de wachtlijst staan, dan gaat het donororgaan naar de
patiënt die het langst wacht praktische aspecten zoals afstand, beschikbare tijd en mogelijkheden voor transplantatie kunnen een rol spelen bij de toewijzing van een orgaan. Dit komt omdat vitale organen buiten het lichaam beperkt houdbaar zijn.
– levensverwachting van 12 à 18 maanden & ernstige beperkingen in dagelijkse activiteiten leeftijd, voor sommige organen is er een bepaalde leeftijdsgrens, bv bij longtransplantaties

 

Wist je dat er jaarlijks +/- 100 Belgen sterven op de wachtlijst voor een donororgaan?