Neen. Vanaf het moment dat een patient hersendood verklaard is en men weet dat er kan worden overgegaan tot transplantatie,neemt het ziekenfondsvan de kandidaat-ontvanger kosten op zich.
De rekening die de nabestaanden ontvangen gaat dus enkel over de medische prestaties tot en met de vaststellingvan de dood.

Posted in: Veelgestelde vragen over orgaandonatie