De wet stelt dat indien een persoon minder dan achttien jaar oud is, maar in staat is zijn wil te doen kennen, zij zich kan laten registreren als orgaandonor. DIt wordt nog niet overal toegepast en bijgevolg moeten ouders vaak mee toestemming geven om zijn/haar kind te laten registreren. Indien de ouders zich willen laten registreren en ook de (jonge) kinderen van het gezin dan kan dit. De kinderen in kwestie krijgen rond hun 18e verjaardag een brief van het gemeentehuis om hun eigen keuze te laten registreren.

Posted in: Veelgestelde vragen over orgaandonatie