Zijn er kosten voor de nabestaanden als ik donor ben?

door

Neen. Vanaf het moment dat een patient hersendood verklaard is en men weet dat er kan worden overgegaan tot transplantatie,neemt het ziekenfondsvan de kandidaat-ontvanger kosten op zich.
De rekening die de nabestaanden ontvangen gaat dus enkel over de medische prestaties tot en met de vaststellingvan de dood.

DutchEnglishFrench
Scroll Up